Mặt bằng căn hộ mẫu từ tầng 7 - tầng 32

Căn hộ B | 2 phòng ngủ | 88m2
Căn hộ D | 1 phòng ngủ | 78.27m2
Căn hộ E | 2 phòng ngủ | 80.6m2
Căn hộ A | 2 phòng ngủ | 89.1m2
Căn hộ F | 2 phòng ngủ | 84.1m2
Căn hộ C | 2 phòng ngủ | 80.6m2